MAP
Martin Opl _ Lindenmayer System
L-system, Lindenmayer system
Lindenmayerův systém je algoritmický přepisovací systém generující geometrické struktury které slouží k popisu růstu rostlin či jejich umělé modelaci generované na principu fraktálů. Vzorce pro popsání struktur L-systémů jsou celkem jednoduché kombinace výrazů délek úseček, úhlů, směrů nebo generací. Generování algoritmů umožňuje 2D i 3D modelaci rozmanitých umělých struktur a stejně tak velmi dobrý popis topologických podob i těch nejsložitějších organických útvarů a fyzikálních jevů.

Objekt je vytvořen z odpadových plastových výlisků z nichž je každý sám o sobě axiom, respektive první iterace L-systému (X = F [+X][-X][/X][\X]). Tj. výlisek má schopnost vázat na sebe další výlisky, tím vzniká fraktální objekt věrně interpretující matematický systém Lindenmayera. V tomto případě by vzorec vypadal asi takto: n = 2, δ = 5; 10; 15°, X = X, X = F [+X][-X][/X][\X]; n = 3, δ = 5; 10; 15°, X = X, X = F [+X][-X][/X][\X], F = F

Objekt vznikl v rámci II. ročníku symposia Odpad a umění, umění a odpad pořádaného prostorem pro současné umění galerií Art Space NOV v Pardubicích.
LINDENMAYER

2016

# l-system, math, fractals

Černá díra má vlasy/ Black Hole Has Hair
Orb