MAP
Martin Opl, Vanwyngarden
Vanwyngarden - Martin Opl
Vanwyngarden je světelná socha, psychedelický stroj vizualizující kaleidoskopický obraz světelného spektra. Koncepce díla vychází z některých filosofických a vědeckých definicí rozšířených stavů vědomí, jako jsou holotropní stavy
či psychedelické zkušenosti. Tyto stavy jsou definovány jako komplexní vhledy do podstaty existence, umožňující dosažení poznání týkající se nejrůznějších mezilidských problémů, vlastní minulosti ale i filosofických, metafyzických
a spirituálních otázek jenž tvoří hlavní zdroje filosofických i vědních oborů. Práce sochy se světlem spočívá v ohýbání externího světla skrze dva v průměru metr a půl široké dvaceti šestiboké jehlany, ty využívají difrakce světla na mřížce na které vznikají ohybové obrazce v barvách vlnových délek světla popisujících jeho složení jenž je za nezměněných podmínek lidskému oku skryto. Otáčením obou na sobě nezávislých jehlanů vzniká kaleidoskopický efekt podobný vizuálnímu vjemu psychedelické zkušenosti, ty otáčí elektromotory řízené programovatelným mikrokontrolérem Arduino. Socha využívá některé symbolické vzory odvozené od mytologických bytostí jako archetypálních tvarů nohou nebo třetího oka, epifýzi která je podle některých mytologických, filosofických i neurovědeckých názorů úzce spjata s rozšířenými stavy vědomí.
VANWYNGARDEN

2015

# light, diffraction, kaleidoscopic

Vanwyngarden lighting